O nás

   A-klub Trstená je občiaské zruženie ľudí, ktorí sa rozhodli z rôznych dôvodov žiť bez alkoholu. Väčšinu našich členov tvoria ľudia, nad ktorých vôľou už mal rozhodujúce slovo alkohol a rozhodli sa tento stav zmeniť. Vzdať sa závislosti a ďalej kráčať po ceste životom triezvy a bez kvapky alkoholu. Sú medzi nami aj naši sympatizanti a aj ľudia , ktorí sami nemajú problém s alkoholom, ale niekto z ich blízkych potrebuje pomoc, lebo zašiel už tak ďaleko, že sám, bez pomoci sa už nedokáže vrátiť do normálnych koľaji. Stretávame sa dvakrát do mesiaca . Naše stretnutia nám určujú smer a dobíjajú nás potrebnou energiou, aby sme na nastúpenej ceste vydržali. Radi poskytneme radu každému, kto sa na nás obratí so žiadosťou o pomoc. Nie vždy však postačuje rada . Sú prípady, keď je už potrebná odborná lekárska pomoc.  Úzko spolupracujeme s s oddelením liečby alkoholizmu a toxikológie na psychiatrickom oddelení Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej.  V prípade akútnej potreby vieme sprostredkovať odbornú pomoc a poradenstvo  a prípadne aj hospitalizáciu. Po odbornej stránke je naše občianské združenie vedené pani primárkou tohoto oddelenia a jej spolupracovníkmi.

  Prvý kontakt môžete s nami nadviazať úplne anonymne. Buď na telefoných čislach uvedených  v menu  "Kontakt", alebo na tam uvedenú mailovu adresu. Naši priatelia Vás vypočujú, poradia Vám, respektíve sprostredkujú odbornú pomoc pre tých, ktorý nevedia nájsť odvahu priamo navštivíť ambulanciu pre liečbu alkoholizmu a iných toxikománii.

 Naše stretnutia majú socioterapeutický význam. Každé druhé je čisto socioterpeutické, kde vo vzájomnej diskusii si vymieňame skúsenosti, kto sa ako s problémom, ktorý je nastolený ako hlavná téma socioterapie vyrovnal, čo si o tejto téme myslí . Okrem rád a názorov  odborníkov z oddelenia liečby alkoholizmu a iných toxikománii, sú pre naších novýcj členov, alebo tých , ktorý len začínajú ísť spolu s nami po ceste bez alkoholu, dôležité rady a názory našich členov a hostí, ktorí už abstinujú viac rokov, Sú medzi nami nositelia diplomu za 15,20  ba aj 30 ročnú abstinenciu.

  Druhú časť našich socioterapeutických stretnutí má  spoločensko - kultúrny rozmer. Organizujeme výlety do prírody, stretnutia na guľaši, pred vianocami pri kapustnici, návšetvy kultúrných podujatí a pamiatok.  Máme aj veľmi úzke kontakty s klubom "Rodzina" v Novom Targu. Tieto stretnutia sú organizované nie len pre našich členov, ale aj pre ich priateľov a rodinných príslušnikov.

 

Máte problém a chcete sa ho zbaviť? Neváhajte a ozvite sa na niektorý z našich kontaktov.