POZOR zmena: stretnutia sú 

každú stredu o 18,00 v našom klube.

Stretnutia v knižnici A- klubu pri HNsP v Trstenej sú pre Corona pandémiu dočasne zrušené. O obnovení ich konania vás budeme informovať.

Členovia klubu budú vždy v deň jeho konania informovaní a upozornení formou SMS správy. SMSkou budete informovaní aj o prípadnej zmene termínu.