POZOR ZMENA :

13.3. 2018 sme sa na našom stretnutí dohodli, že počnúc 20. marcom sa budeme stretávať týždenne 

každý utorok vždy o 16,00 v našom klube.

Stretnutia v knižnici HNsP V Trstenej ostávajú v nezmenenom termíne.